Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất 
08/02/2021 
 

Sáng ngày 08/02/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hùng – Phó Bí thư huyện ủy; Bạch Văn Nguyên - UVTV - Phó Chủ tịch UBND huyện; La Thoại Như Trang  - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Mai Quốc Tuấn – Phó Trưởng ban Tổ chức huyện ủy; Huỳnh Thành Phương – Trưởng phòng Nội vụ huyện; Các đồng chí trong Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phổ biến các điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội – HĐND và Luật Tổ chức chính quyền địa phươngThông báo của Thường trực HĐND huyện về dự kiến cơ cấu thành phần số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo quy định, huyện Ninh Phước được bầu 33 đại biểu và dự kiến tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 65 đại biểu. Trong đó hướng cơ cấu khối Đảng: 6 đại biểu; khối Nhà nước: 22 đại biểu; khối Mặt trận – đoàn thể: 11 đại biểu; khối Công an, Quân sự: 03 đại biểu; khối xã, thị trấn: 19 đại biểu; Doanh nghiệp: 02 đại biểu; Tôn giáo: 02 đại biểu. Với cơ cấu thành phần bao gồm: Phụ nữ, người dưới 40 tuổi, người ngoài Đảng, người ứng cử là đại biểu nhiệm kỳ 2016 -2021 tái cử, người tôn giáo có tỷ lệ hợp lý.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, thống nhất cao về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nguyễn Vân