Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Ủy ban MTTQ tỉnh: Sơ kết mô hình giảm nghèo bền vững thực hiện “Dự án trồng măng tây xanh” 
08/03/2021 
 

Ngày 5-3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh phối hợp Ủy ban MTTQVN xã An Hải (Ninh Phước) tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình “Khu dân cư tự quản giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” về thực hiện dự án trồng măng tây xanh Hà Lan kết hợp tưới nước tiết kiệm tại thôn Tuấn Tú. Đến dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, huyện, xã và Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 của Trung ương MTTQVN, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp Ủy ban MTTQVN xã An Hải triển khai Dự án trồng măng tây xanh Hà Lan kết hợp tưới nước tiết kiệm từ đầu năm 2020. Tham gia dự án có 24 hộ thôn Tuấn Tú (trong đó có 11 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo); mỗi hộ được hỗ trợ vay không lấy lãi với số tiền 15 triệu đồng/hộ, thực hiện trong thời hạn 3 năm. Từ năm thứ 2 trở đi (năm 2021) vốn vay được thu hồi dần theo mức thu tuần tự 50% đối với hộ nghèo, 60% đối với hộ cận nghèo và 75% đối với các hộ khác.

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQVN xã An Hải, qua thực hiện dự án đã đem lại thu nhập và lợi nhuận cho thành viên mỗi tháng 8 – 9 triệu đồng, tạo điều kiện giúp đỡ các hộ tham gia dự án từng bước phát triển kinh tế ổn định và tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong thời gian tới, MTTQVN xã tiếp tục triển khai thu hồi vốn vay và luân chuyển kinh phí. Để các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn thôn Tuấn Tú có nhu cầu tiếp tục tham gia thực hiện dự án, HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú sẽ nhân rộng diện tích trồng măng tây xanh giống Hà Lan kết hợp tưới nước tiết kiệm./.

Bạch Thương