Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận: Đã chủ động tham gia vào công tác bầu cử 
10/06/2016 
Các tập thể và cá nhân được UBMTTQVN tỉnh khen thưởng
Sáng ngày 09/6, UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu về bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Hữu Đức - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận cho biết: Qua gần 4 tháng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, với tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh đã nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình vận động cử tri trong tỉnh nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, tự giác tham gia bầu cử với số lượng rất đông (99,8%), tạo không khí sôi nổi, tập trung làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp đã tiến hành tổ chức các hội nghị hiệp thương thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, đúng thành phần, thảo luận dân chủ, đúng pháp luật; có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Công tác theo dõi, đôn đốc, tiếp nhận và xử lý các Biên bản của các Hội nghị hiệp thương của MTTQ Việt Nam các cấp về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 kịp thời, đúng luật định.

Sáng ngày 22/5. không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, nhân dân hết sức phấn khởi khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân. Tất cả các Tổ bầu cử tổ chức khai mạc nghiêm túc, một số nơi khai mạc sớm có 65/65 xã, phường, thị trấn, tương ứng 477/477 Tổ bầu cử khai mạc từ 06h00 đến trước 07h00 sáng ngày 22/5/2016 (đạt tỷ lệ 100%), nhằm tạo điều kiện để cử tri lao động sản xuất. Toàn tỉnh đã có 453.632/454.545 cử tri đi bầu cử đạt 99,8% số cử tri có tên trong danh sách tham gia bầu cử ở địa phương.

Các khu vực bỏ phiếu thuộc đồng bào dân tộc Chăm và dân tộc miền núi Raglay có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, cụ thể như huyện Bác Ái là 100%, Thuận Bắc là 100%.

Theo số liệu kết quả đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Đại biểu Quốc hội có 06 đại biểu/06 đại biểu được bầu; Đại biểu HĐND tỉnh có 50 đại biểu/50 đại biểu được bầu; Đại biểu HĐND cấp huyện có 228/230 đại biểu, thiếu 02 đại biểu (còn thiếu 02 đại biểu); Đại biểu HĐND cấp xã có 1.752/1.766 đại biểu (còn thiếu 14 đại biểu).

Bên cạnh đó, để thực hiện vai trò Mặt trận trong công tác giám sát, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tăng cường giám sát công tác bầu cử và giám sát vận động bầu cử của các ứng cử viên. Ngoài ra, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã hướng dẫn chỉ đạo cho Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và phối hợp với các cơ quan liên quan các tổ chức thành viên thực hiện chức năng giám sát theo quy định.

Thông qua các hoạt động giám sát cho thấy việc triển khai công tác bầu cử, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, công tác niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách những người ứng cử, tổ chức vận động bầu cử, tổ chức bầu cử vào ngày 22/5/2016 đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thành phần, thời gian, thủ tục, thể lệ bầu cử. Những khiếu nại của cử tri đều được các tổ chức phụ trách bầu cử giải quyết kịp thời, đúng thời gian và quy định của pháp luật.

Trong ngày bầu cử, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã trực tiếp đến các Ban bầu cử, tổ bầu cử để giám sát trình tự bầu cử, thể thức bỏ phiếu. Ngày bầu cử đã thực sự diễn ra nghiêm túc, đúng luật, các khu vực bỏ phiếu đều được trang trí đẹp, trang trọng, thuận tiện, bố trí đúng sơ đồ quy định; cử tri nghiêm túc thực hiện nguyên tắc: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử, Đây là hoạt động được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm thực hiện, coi đây là nhiệm vụ quan trọng giúp Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt công tác hiệp thương và giám sát bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhận được 05 đơn thư tố cáo đối với những người ứng cử nhiệm kỳ này (trong đó có 03 đơn liên quan đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 01 đơn liên quan đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 01 đơn liên quan đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã). Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo luật định.

Điểm đáng chú ý trong công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử lần này là cuộc thi tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 do UBMTTQVN tỉnh phát động tổ chức.

Ngay sau khi phát động, cuộc thi tìm hiểu “Bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV), đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021” đã thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên; cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia; Cuộc thi đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tuyên  truyền về cuộc bâu cử nói riêng, nâng cao hơn nữa về nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức tiếp nhận bài dự thi của các đơn vị, cá nhân chuyển về MTTQ tỉnh đúng thời gian quy định.

Sau hơn 02 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận được 9.775 bài dự thi từ 228 sở, ban, ngành, đoàn thể và MTTQ các cấp, 74 cá nhân tham gia. Căn cứ Thể lệ cuộc thi, Ban Giám khảo cuộc thi đã chấm và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quyết định công nhận và tặng thưởng cho 12 cá nhân trả lời đúng 49 câu hỏi dự thi và dự đoán gần chính xác nhất số người tham gia cuộc thi và 07 tập thể tổ chức thực hiện tốt cuộc thi (Ủy ban nhân dân tỉnh khen 03 tập thể, Ủy ban MTTQ tỉnh khen 04 tập thể).

Văn Nhất- Báo Đại đoàn kết