Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với đảm bảo ANTT cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2024. 
07/04/2021 
 

        Tối ngày 06/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Công an thành phố tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với đảm bảo ANTT cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2024 tại sân Đình Tây Giang, phường Đông Hải.

         Tham dự lễ phát động có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đại diện lãnh đạo các tổ chức Chính trị - xã hội thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, các chiến sĩ, cán bộ và trên 100 người dân phường Đông Hải tham gia. 
Ngọc Thúy