Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ninh Hải: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 
05/02/2021 
 

Ngày 5-2, Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự hội nghị có lãnh đạo HĐND huyện; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và các thành viên MTTQ Việt Nam huyện.

Hội nghị đã nghe Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện về dự kiến cơ cấu thành phần số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo quy định, huyện Ninh Hải được bầu 30 đại biểu và dự kiến tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 60 người. Trong đó hướng cơ cấu khối Đảng: 06 người; HĐND: 03 người;  UBND: 02 người; khối Tổ chức chính trị xã hội: 08 người; khối tổ chức xã hội: 02 người;  khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: 6 người; Tôn giáo: 03 người; Khối lực lượng vũ trang: 03 người; Khối các đơn vị kinh tế: 05 người; khối đơn vị sự nghiệp: 04 người; Khối xã, thị trấn: 17 người; các ngành khác: 01 người. Với cơ cấu thành phần bao gồm: phụ nữ, người dưới 40 tuổi, người ngoài Đảng, người ứng cử là đại biểu nhiệm kỳ 2016 -2021 tái cử, người tôn giáo có tỷ lệ hợp lý.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thống nhất cao về số lượng, cơ cấu. Với việc triển khai đúng quy định, Thường trực UBMTTQ huyện cùng các ban, ngành đoàn thể các cấp sẽ phối hợp chặt chẽ tuyên truyền tới các cử tri nhằm lựa chọn được những đại biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ năng lực để tham gia vào HĐND huyện  nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

Văn Ba