Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Mặt trận Tổ quốc tỉnh: tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba 
15/04/2016 
 
         * Ngày 15/4/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đơn vị tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Phan Hữu Đức - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Trần Minh Lực - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bình - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kiều Văn Bê - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Văn Khuê - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Châu Thị Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Ban Thường trực MTTQVN tỉnh, đại diện Ban Thường trực MTTQVN các huyện, thành phố và đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh.

Hội nghị biểu quyết

Tính đến ngày 08/4/2016, tại 9 thôn, khu phố của 4 huyện, thành phố đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XIV. Các hội nghị được tổ chức đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ. Tổng số cử tri có mặt là 689 cử tri, các cử tri đã có những ý kiến nhận xét và bày tỏ tín nhiệm của mình đối với các vị ứng cử với thái độ chân thành, thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Kết quả 10 người ứng cử ĐBQH khóa XIV có số phiếu tín nhiệm đều đạt tỷ lệ 100%. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 8 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV.   

* Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phan Hữu Đức - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, 86 ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X đều nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối 100% của cử tri nơi cư trú. 

Hội nghị biểu quyết

Hội nghị thống nhất lập danh sách 82 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Về cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu nữ là 33 người chiếm tỷ lệ 40,2%, đại biểu trẻ tuổi là 16 người chiếm tỷ lệ 19,5%, người ngoài Đảng là 8 người chiếm tỷ lệ 9,8%, đại biểu tái cử là 19/ 50 người số lượng nhiệm kỳ trước.

BBT