Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI  
26/04/2016 
 
LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI
để thực hiện quyền vận động bầu cử
cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

          Thời gian: buổi sáng bắt đầu lúc 8 giờ 00’ và buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ 00’.

         
         1. Đơn vị bầu cử số 01: (gồm thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc)

Thời gian

Tiếp xúc với

Địa điểm

Sáng ngày 04/5/2016

Cử tri của huyện Bác Ái và cử tri xã Phước Đại, Phước Chính, Phước Thắng, Phước Thành, Phước Trung

tại Hội trường UBND huyện Bác Ái

Chiều ngày 04/5/2016

cử tri của xã Phước Tân, Phước Tiến

tại Hội trường UBND xã Phước Tiến

Sáng ngày 05/5/2016

cử tri của xã Phước Hòa, Phước Bình

tại Hội trường UBND xã Phước Hòa

Chiều ngày 05/5/2016

cử tri của huyện Ninh Sơn và cử tri xã Quảng Sơn, Tân Sơn, Lương Sơn, Lâm Sơn

tại Hội trường UBND huyện Ninh Sơn

Sáng ngày 06/5/2016

cử tri của xã Hòa Sơn, Ma Nới

tại Hội trường UBND xã Hòa Sơn

Chiều ngày 06/5/2016

cử tri xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn

tại Hội trường Viện nghiên cứu bông - phát triển Nông nghiệp Nha Hố

Sáng ngày 07/5/2016

cử tri xã Công Hải và Phước Chiến

tại Hội trường UBND xã Công Hải

Chiều ngày 07/5/2016

cử tri của huyện Thuận Bắc và cử tri các xã Lợi Hải, Phước Kháng, Bắc Sơn, Bắc Phong

tại Hội trường UBND huyện Thuận Bắc

Sáng ngày 08/5/2016

cử tri của TP. Phan Rang – Tháp Chàm và cử tri các Phường Mỹ Hương, Kinh Dinh, Tấn Tài, Đạo Long, Phủ Hà, Thanh Sơn

tại Hội trường UBND TP. Phan Rang-Tháp Chàm (đường 21/08 đối diện Trường PTTH Nguyễn trãi)

Chiều ngày 08/5/2016

cử tri các phường Phước Mỹ, Đô Vinh và Bảo An – TP. Phan Rang-Tháp Chàm

tại Hội trường UBND Phường Phước Mỹ

Sáng ngày 09/5/2016

cử tri các phường Mỹ Đông, Đông Hải, Mỹ Hải và Mỹ Bình

tại Hội trường UBND Phường Mỹ Hải

Chiều ngày 09/5/2016

cử tri các phường Đài Sơn, Văn Hải và xã Thành Hải

tại Hội trường UBND phường Đài Sơn

        
              2. Đơn vị bầu cử số 02: (gồm các huyện: Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Phước)

Thời gian

Tiếp xúc với

Địa điểm

Sáng ngày 04/5/2016

cử tri của huyện Thuận Nam và cử tri xã Phước Ninh, Phước Minh, Phước Nam

tại Hội trường UBND huyện Thuận Nam

Chiều ngày 04/5/2016

cử tri xã Cà Ná, Phước Diêm

tại Hội trường UBND xã Phước Diêm

Sáng ngày 05/5/2016

cử tri xã Phước Dinh

tại Hội trường UBND xã Phước Dinh

Chiều ngày 05/5/2016

cử tri xã Nhị Hà và Phước Hà

tại Hội trường UBND xã Nhị Hà

Sáng ngày 06/5/2016

cử tri của huyện Ninh Phước và cử tri xã Phước Hữu, thị trấn Phước Dân

tại Hội trường UBND huyện Ninh Phước

Chiều ngày 06/5/2016

cử tri xã An Hải, Phước Hải và Phước Thuận

tại Hội trường UBND xã An Hải

Sáng ngày 07/5/2016

cử tri xã Phước Hậu, Phước Thái, Phước Sơn và Phước Vinh

tại Nhà văn hóa Chăm xã Phước Thái

Sáng ngày 09/5/2016

cử tri của huyện Ninh Hải và cử tri các xã Tri Hải, Phương Hải và thị trấn Khánh Hải

tại Hội trường UBND huyện Ninh Hải

Chiều ngày 09/5/2016

cử tri xã Thanh Hải, Nhơn Hải và Vĩnh Hải

tại Hội trường UBND xã Thanh Hải

Sáng ngày 10/5/2016

cử tri xã Hộ Hải, Tân Hải và Xuân Hải

tại Hội trường UBND xã Hộ Hải

         

BBT