Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Huyện Bác Ái: cử tri nơi cư trú gửi gắm niềm tin đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
11/04/2021 
Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm với ứng cử viên tại thôn Trà Co 2 – xã Phước Tiến

Từ ngày 31/3/2021 đến 07/4/2021, 38/38 thôn của huyện Bác Ái đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả có 5.705 cử tri tham dự/7.785 cử tri được triệu tập, nơi có cử tri tham dự đông nhất là thôn Đá Trắng, xã Phước Tân là 197 hộ/246 hộ dân tham gia; ít nhất là thôn Suối Khô, xã Phước Chính là 56 hộ/60 hộ dân tham gia.

Nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Bác Ái có 01 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, 04 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 51 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 291 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Qua theo dõi, giám sát của Mặt trận huyện, các hội nghị cử tri đều đảm bảo về số lượng cử tri tham dự, đảm bảo trình tự, nội dung, tạo được không khí dân chủ, đoàn kết. Cử tri tham dự là đại diện hộ gia đình, bao gồm nhiều tầng lớp nhân dân sinh hoạt ổn định lâu dài tại địa phương nên hiểu và gần gũi với những người ứng cử. Chủ trì hội nghị đã thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn tại bước bốn của Quy trình hiệp thương và các quy định của Chương I Nghị quyết số 1186/2021/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu 4 tiêu chuẩn của người đại biểu HĐND (quy định tại Điều 7, Luật tổ chức chính quyền địa phương), những trường hợp không được ra ứng cử được quy định tại Điều 37 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử. 

Hầu hết cử tri nhận xét, đánh giá cao về tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, điều kiện, đạo đức, tác phong, mối quan hệ với nhân dân của những người ứng cử. Bản thân và gia đình người ứng cử luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú, xứng đáng là người đại diện cho nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Kết quả những người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đều nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối (100%) của cử tri nơi cư trú có mặt tham dự tại hội nghị.

Từ kết quả hội nghị nói trên, Ban Thường trực Mặt trận các cấp trong huyện đang khẩn trương tiến hành chuẩn bị các điều kiện, nội dung để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND ở cấp mình, nhiệm kỳ 2021-2026 (dự kiến hoàn thành trước ngày 16/4/2021).

Hữu Đức