Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Bắc Phong 
27/06/2016 
Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra công tác bầu cử ở xã Bắc Phong.
 Ngày 26-4, đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Bắc Phong (Thuận Bắc).
Phát biểu với lãnh đạo địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và thực hiện các bước bầu cử tại địa phương. Đồng thời, yêu cầu xã Bắc Phong tiếp tục làm tốt các phần việc còn lại, chú ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đến các tầng lớp nhân dân; chú trọng vấn đề an ninh trật tự để những ngày diễn ra bầu cử được an toàn, đúng quy định của pháp luật…
NTO