Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại phường Phước Mỹ 
12/04/2016 
Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại phường Phước Mỹ.
 Ngày 11-4, đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.
Theo báo cáo của Ban bầu cử, toàn phường có 94 ứng viên tham gia ứng cử trong đó có 3 ứng viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, 5 ứng viên tham gia ứng cử HĐND cấp tỉnh, 16 ứng viên tham gia ứng cử HĐND thành phố và 70 ứng viên tham gia ứng cử hội đồng nhân dân cấp phường, xã. Phước Mỹ đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm cử tri nơi cư trú; hội nghị hiệp thương lần 3 dự kiến diễn ra vào ngày 13-4 tại 9 đơn vị bầu cử.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Hữu Đức đánh giá cao công tác chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của địa phương. Để công tác bầu cử diễn ra thành công, đồng chí yêu cầu Ban bầu cử địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân tham gia bầu cử đầy đủ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát an ninh trật tự trên địa bàn và đảm bảo công tác hiệp thương lần 3 diễn ra công bằng, dân chủ, đúng nội dung, trình tự quy định.
NTO