Từ ngày 11/5 đến 13/5, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Bình, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bu cử số 4 tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại các xã Hộ Hải, Phương Hải, Tân Hải, Xuân Hải, thị trấn Khánh Hải ( huyện Ninh Hải).

Thành Tín là thôn đồng bào dân tộc Chăm thuộc xã Phước Hải (Ninh Phước), có dân số 1.013 hộ (6.008 khẩu) và có 2 tôn giáo: Bà Ni và Bà La Môn. Bẵng đi một thời gian khá lâu, giữa tháng 1 có dịp trở lại, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước diện mạo mới của làng quê này. Với hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, xóm thôn Thành Tín đang ngày càng khang trang, khởi sắc.

Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước vừa ký ban hành Quyết định số 472/ QĐ- UBND công nhận Từ Tâm 1 đạt chuẩn Thôn nông thôn mới (NTM) năm 2020. Đây sự kiện chính trị đánh dấu bước phát triển mới trong đời sống kinh tế- xã hội của người dân địa phương sau 46 năm giải phóng quê hương Ninh Thuận và 29 năm tái lập tỉnh. Cán bộ và nhân dân phấn khởi đoàn kết thi đua lao động sản xuất nâng cao các tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM.