Cuộc thi tìm hiểu "Bầu cử ĐBQH khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2016-2021"
Cuộc thi tìm hiểu "Bầu cử ĐBQH khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2016-2021"
Danh sách các cá nhân đạt giải Cuộc thi tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 
10/06/2016 
 

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Giải

1

Lê Thị Tuyết Nhung

Trường tiểu học
Quảng Sơn B,
Ninh Sơn

Nhất

2

Lê Thị Hồng Nguyệt

Sở Thông tin và
Truyền thông

 

Nhì

3

Phạm Hồ Thục Vy

Trường tiểu học
Dư Khánh, Ninh Hải

 

 

Ba

4

Nguyễn Thị Kim Tiến

Trường THCS Đổng Dậu, Ninh Phước

 

Ba

5

Lê Nguyễn Trường Kỳ

11a1- Trường phổ thông Dân tộc nội trú  Pi Năng Tắc, Bác Ái

 

Khuyến khích

6

Kiều Từ Thanh Liêm

Trường tiểu học Thành Tín, Ninh Phước

 

Khuyến khích

7

Trần Thị Mỹ Phương

Hội phụ nữ công an huyện Ninh Hải

 

Khuyến khích

8

  Thập Anh Kiệt

Trường THPT Tôn Đức Thắng

 

Khuyến khích

9

 

Bình Minh Hương

Trường tiểu học Hoài Trung, Ninh Phước

 

Khuyến khích

10

Nguyễn Thị Huyền

Trường tiểu học Tri Thủy, Ninh Hải

 

Khuyến khích

11

Trần Hữu Hòa

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. PRTC

 

Khuyến khích

12

Võ Thị Minh Đông

Ban nội chính

              Tỉnh ủy            

 

Khuyến khích

                                                                                        

                                                                                

KN