Cuộc thi tìm hiểu "Bầu cử ĐBQH khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2016-2021"

Cách làm sáng tạo trong tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021(12/06/2016)

Góp phần tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cuộc thi "Tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021(03/06/2016)

 Theo Kế hoạch số 46/KH–MTTQ ngày 9-5-2016 của Ban Thường trực Ủy Ban MTTQVN tỉnh về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”, Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành thể lệ phát động từ ngày 10-3-2016 và kết thúc ngày 20-5-2016. Cuộc thi đã được sự hưởng ứng của các ngành, đoàn thể, địa phương và là một phần rất quan trọng trong việc vận động cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại địa phương.

Nhận thức và trách nhiệm …(28/03/2016)

Ngày 9-3-2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh ban hành Kế hoạch số 46/KH-MTTQ tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”. Cuộc thi được phát động từ ngày 10-3-2016 và kết thúc vào ngày 20-5-2016; Ban Tổ chức công bố kết quả, tổng kết trao giải cuộc thi dự kiến cuối tháng 5-2016.

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021”(14/03/2016)

50 câu hỏi cuộc thi tìm hiểu “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021” theo Kế hoạch số 46/KH-MTTQ ngày 09/3/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.