Cuộc thi tìm hiểu "Bầu cử ĐBQH khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2016-2021"
Cuộc thi tìm hiểu "Bầu cử ĐBQH khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2016-2021"
Cuộc thi "Tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 
03/06/2016 
Ban giám khảo chấm thi - Ảnh Nhật Lệ
 Theo Kế hoạch số 46/KH–MTTQ ngày 9-5-2016 của Ban Thường trực Ủy Ban MTTQVN tỉnh về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”, Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành thể lệ phát động từ ngày 10-3-2016 và kết thúc ngày 20-5-2016. Cuộc thi đã được sự hưởng ứng của các ngành, đoàn thể, địa phương và là một phần rất quan trọng trong việc vận động cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại địa phương.

Là thành viên trong Ban giám khảo cuộc thi, tôi cũng như các vị giám khảo và Ban tổ chức cuộc thi đều nhận thấy nhiều điều bất ngờ mang đến từ cuộc thi có ý nghĩa chính trị-xã hội rất quan trọng này. Điều bất ngờ đầu tiên là số lượng người tham gia dự thi “vượt trên sự mong đợi”. Đã nhiều lần tổ chức các cuộc thi, nhiều lần tham gia là thành viên Ban giám khảo, tôi cũng chỉ suy đoán có khoảng 5.000 người tham gia. Thế nhưng, sự hưởng ứng cuộc thi của các ngành, đoàn thể, địa phương đã mang lại kết quả trên 9.500 người tham gia dự thi. Với sự “bất ngờ” về số lượng người dự thi, cuộc thi đã đạt yêu cầu “trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia”.

Bất ngờ thứ hai là khi xem xét chấm thi, từ Ban tổ chức, Tổ thư ký và Ban giám khảo đều không ngờ có rất nhiều bài dự thi được thể hiện nghiêm túc, công phu; sự đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức rất đáng trân trọng (trong khi thể lệ cuộc thi là trả lời bộ câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm). Vẫn biết việc đầu tư về nội dung bằng sự phân tích khi trả lời đáp án câu hỏi và hình thức trình bày của bài dự thi theo thể lệ không nói rõ là được tăng thêm điểm, cộng thêm điểm, nhưng những gì mà người dự thi thể hiện có rất nhiều bài đẹp về hình thức, phong phú về nội dung đã chứng tỏ hiệu quả tuyên truyền thông qua cuộc thi đáng ghi nhận là ý thức pháp luật, ý thức chính trị, ý thức xã hội thể hiện rất sâu sắc. Rất nhiều bài dự thi đã viết lên tâm tư, tình cảm trong việc thi hành Hiến pháp năm 2013; thi hành Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời với việc nêu cao quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân (đặc biệt là của cử tri) trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với kỳ vọng góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước liêm khiết, trong sạch, vững mạnh… Sự “bất ngờ” này đã đem đến trong tôi cũng như nhiều vị trong Ban giám khảo lòng cảm phục và quý trọng; chúng tôi chỉ biết bày tỏ thông qua việc bảo đảm tính khách quan, công bằng, chuẩn mực trong quá trình chấm thi và xác định các giải thưởng của cuộc thi.

Điều bất ngờ thứ ba là từ kết quả số lượng, sự thể hiện qua các bài thi đã đem đến sự đồng thuận rất cao trong Ban giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi là đề xuất với Ủy ban MTTQVN tỉnh tăng thêm giải thưởng, đồng thời với việc đề nghị UBND tỉnh trao thêm giải thưởng đối với cuộc thi… Một trong những đề xuất đó là giải thưởng đối với bài thi “ấn tượng nhất”! Không thể tìm một ngôn từ nào khác để xứng đáng với sự đầu tư về nội dung và hình thức của những bài dự thi đã được chăm chút với sự thể hiện nghiêm túc và đầy thẩm mỹ.

Ban giám khảo cuộc thi đã hoàn thành nhiệm vụ, Ban tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả và trao giải… Tôi tin rằng sẽ có những “bất ngờ” khác tạo nên sự trang trọng, tôn vinh các giải thưởng, tôn vinh ý thức chấp hành pháp luật trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại địa phương và đối với những người có trách nhiệm thực thi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thì kết quả cuộc thi này là một bài học rất đáng ghi nhận về phương pháp, cách thức đưa pháp luật vào cuộc sống một cách sinh động, hiệu quả, thiết thực hơn…

Phạm Văn A
Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh