Công bố thủ tục hành chính
Công bố thủ tục hành chính
V/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận. 
18/10/2018 
 


Ngày 17/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1700/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.
Xem chi tiết tại đây.
Duy Tùng 
Tin đã đưa
(21/08)
(09/08)
(07/08)
(12/07)
(28/06)
(31/05)
(23/05)
(14/05)
(08/09)
(09/08)