Công bố thủ tục hành chính
Công bố thủ tục hành chính
V/v chuyển giao phòng Kiểm soát TTHC thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh. 
08/09/2017 
 


Ngày 08/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 296/QĐ-UBND về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết tại đây.
Duy Tùng 
Tin đã đưa
(18/10)
(21/08)
(09/08)
(07/08)
(12/07)
(28/06)
(31/05)
(23/05)
(14/05)
(09/08)