Dự án
Dự án
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Khai thác khoáng sản và xây dựng Trân Trân 
14/07/2015 
 


Ngày 30/6/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy chứng nhận đầu tư số 43121000289 cấp cho Công ty TNHH Khai thác khoáng sản và xây dựng Trân Trân với dự án đầu tư: “Đầu tư khai thác- chế biến đá xây dựng Mavieck 4” tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Một số nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư:

* Tên dự án: Đầu tư khai thác- chế biến đá xây dựng Mavieck 4

* Mục tiêu và quy mô của dự án:
     - Mục tiêu: Khai thác, chế biến đá xây dựng đáp ứng nhu cầu cho công trình cơ sở hạ tầng khu vực.
     - Công suất khai thác: 50.000m3/ năm
     - Công suất chế biến 100 tấn/giờ.

* Địa điểm đầu tư: Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

* Diện tích đầu tư 7,50 ha

* Tổng vốn đầu tư 9,335.577.000 đồng

* Thời gian hoạt động của dự án: 30 năm kể từ ngày cấp Giấy phép khai thác.

* Thời gian hoàn thành và đưa vào khai thác mở: 01/2016.

Tải file đính kèm tại đây.
Điền Phong 
Tin đã đưa
(10/09)
(07/09)
(06/10)
(16/07)
(07/07)
(25/06)
(25/06)
(15/08)
(28/04)
(10/04)