Tin khác

Thuận Nam họp đánh giá tiêu chí Nông thôn mới tại xã Phước Minh(24/03/2021)

Sáng ngày 16/3/2021, Đồng chí Trương Xuân Vỹ - Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam có buổi làm việc với xã Phước Minh để nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Văn Chiêu – UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Phước Minh.

Huyện Thuận Nam tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020(08/12/2020)

Chiều ngày 03/12/2020, UBND huyện tổ chức họp thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.