Dự án
Dự án
Thông báo về việc hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Tân Việt Úc 
06/10/2015 
 


Ngày 02/10/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3844/UBND-KTN về việc hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Tân Việt Úc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Úc tại cảng Cà Ná mở rộng thuộc địa bàn xã Cà Ná, huyện Thuận Nam
.

Nội dung như sau:
    Hủy bỏ chủ trương, chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Tân Việt Úc tại cảng Cà Ná mở rộng, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Úc.
     Lý do: Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Úc có văn bản số 09/CV-TVC ngày 20 tháng 8 năm 2015 thông báo không tiếp tục thực hiện dự án và hoàn trả dự án.
     Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Úc có trách nhiệm nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.
     Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Tân Việt Úc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Úc theo đúng quy định.
     Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý khai thác các cảng cá rà soát, thu hồi các văn bản liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường và các vấn đề liên quan đến dự án Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Tân Việt Úc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Úc theo đúng quy định pháp luật; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đính kèm văn bản số 3844/UBND-KTN.
Duy Tùng 
Tin đã đưa
(10/09)
(07/09)
(16/07)
(14/07)
(07/07)
(25/06)
(25/06)
(15/08)
(28/04)
(10/04)