Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức-Khóa 7 (năm 2021) 
17/12/2020 
 
           UBND huyện thông báo đến người lao động trên điạ bàn huyện có nguyêṇ vọng và đáp ứng được yêu cầu biết, đăng ký tham gia đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già và người bệnh tại CHLB Đức - Khóa 7 (Năm 2021).

              Chi tiết xem tại 2 văn bản đính kèm:

                     1. CV 3327 - cung cấp thông tin đến người lao động.pdf

                     2. CV 1840 - TB tuyển chọn ứng viên.pdf
Hải Đăng