Công bố thủ tục hành chính
Công bố thủ tục hành chính
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận 
05/04/2021 
 
       Ngày 30/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.

          Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 535/QĐ-UBND
Hải Đăng 
Tin đã đưa
(24/05)
(14/05)
(05/04)
(05/04)
(18/10)
(21/08)
(09/08)
(07/08)
(12/07)
(28/06)