Công bố thủ tục hành chính
Công bố thủ tục hành chính
Quyết định về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
05/04/2021 
 
          Ngày 25/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh thuận ban hành Quyết định số 508/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
 
             Chi tiết xem tại đâyQuyết định số 508/QĐ-UBND
Hải Đăng 
Tin đã đưa
(24/05)
(14/05)
(05/04)
(05/04)
(18/10)
(21/08)
(09/08)
(07/08)
(12/07)
(28/06)