Dự án
Dự án
Quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Úc - Việt Nam. 
07/09/2016 
 


Ngày 26/8/2016, Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc cho chủ trương đầu tư đối với Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Úc - Việt Nam về dự án "Trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản và xây dựng vùng nguyên liệu làm thức ăn cho bò".
Theo đó, cụ thể một số nội dung của quyết định như sau:
Nội dung Quyết định tải tại đây.
Duy Tùng 
Tin đã đưa
(10/09)
(06/10)
(16/07)
(14/07)
(07/07)
(25/06)
(25/06)
(15/08)
(28/04)
(10/04)