Tin khác
Tin khác
Kế hoạch Đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Phòng Lao động thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 
22/07/2020 
 
          Ngày 22/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về việc Đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện .

            »» File Văn bản:  KH 153/KH-UBND

Hải Đăng 
Tin đã đưa
(08/07)
(20/02)
(20/01)
(08/01)
(18/12)
(17/01)
(12/10)
(12/09)
(10/08)
(10/08)