Dự án
Dự án
Dự án ưu tiên 
18/11/2013 
 

1. Nhóm dự án về công nghiệp

1.1. Công nghiệp năng lượng

          - Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh, công suất 2000 MW.

          - Các dự án về phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) 5 dự án.

1.2. Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp

          - Tiếp tục đầu tư hoàn thành kết cấu hạ tầng và lắp đầy khu công nghiệp Phước Nam, diện tích 150 ha.

          - Nâng cấp cụm công nghiệp Hiếu Thiện, diện tích 300 ha.

          - Quy hoạch khu công nghiệp Phước Nam 2, diện tích 200 ha

          - Kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp Cà Ná (Dốc Hầm)diện tích 1980 ha (có 330 ha mặt nước).

          - Tiếp tục thực hiện dự án Muối công nghiệp Quán Thẻ: Diện tích còn lại 300 ha.

2.3. Các dự án cụ thể

          - Dự án nhà máy chế tạo cơ khí công suất 3000 – 5.000 tấn/năm - Khu công nghiệp Phước Nam

          - Nhà máy sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu sạch công suất 500 chiếc/năm – Khu công nghiệp Phước Nam

            - Dự án nhà máy sản xuất xỉ ti tan, công suất 3.000 tân/năm – Khu công nghiệp Phước Nam.

            - Dự án Thăm dò quặng titan – xã Phước Nam, Phước Dinh.

            - Dự án nhà máy chế biến thuỷ sản, công suất 3.000 tấn thuỷ sản các loại – Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Cà Ná.

            - Dự án nhà máy chế thực phẩm từ sản phẩm chăn nuôi, công suất 5 tấn.ngày – Khu công nghiệp Phước Nam

            - Dự án nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp, công suất 1.000 tấn/năm – Khu công nghiệp Phước Nam.

            - Dự án nhà máy chế biến sản phẩm từ cây Neem, công suất 5.000 tấn/năm – Khu công nghiệp Phước Nam.

            - Dự án nhà máy chế biến rượu vang và sản phẩm khác từ nho, công suất 1 triệu lít/năm - Khu công nghiệp Phước Nam.

            - Dự án nhà máy chế biến nước khoáng, công suất 4 triệu lít/năm – Mỏ nước khoáng Nhị Hà.

            - Dự án nhà máy sản xuất đá cây tinh khiết, công suất 1.000 tấn/năm – Khu công nghiệp Phước Nam.

2. Lĩnh vực xây dựng

          - Dự án Xây dựng khu đô thị công nghiệp Thuận Nam(bao gồm cả khu trung tâm hành chính huyện), diện tích 1089 ha – xã Phước Nam.

          - Dự án khu đô thị Cà Ná (Dốc Hầm) – xã Cà Ná.

          - Dự án Khu tái định cư nhà máy điện hạt nhân – Thôn Vĩnh Trường, Phước Dinh.

          - Dự án xây dựng khu an ninh nhà máy điện hạt nhân, diện tích 5 ha – xã Phước Dinh.

          - Dự án nhà văn phòng, nhà ở , diện tích 0,2 ha - Lạc Tiến, Phước Ninh.

          - Dự án khu dân cư 20 ha - Sơn Hải, Phước Dinh.

          - Dự án khu dân cư đường ven biển 80 ha - Phước Diêm.

          - Lập quy hoạch xây dựng chi tiết trung tâm xã cho các xã còn lại, quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

3. Lĩnh vực du lịch - dịch vụ         

          - Dự án khu du lịch, đô thị cao cấp Mũi Dinh, diện tích 800 ha - Phước Dinh.

          - Dự án khu du lịch Hồ Ba Bể, diện tích 20 ha - Phước Dinh.

          - Dự án khu liên hiệp thể thao, vui chơi giã trí, diện tích 25 ha - Phước Dinh.

          - Dự án khu dịch vụ hậu cần nghề cá - Cà Ná.

          - Dự án trung tâm thương mại huyện (Quy hoạch đô thị Công nghiệp) - Phước Nam.

          - Dự án xây dựng mạng lưới chợ nông thôn trên bàn huyện (8 chợ, Từ Thiện, Nhị Hà 3, Trà Nô, Tân Hà, Thiện Đức, Phước Lập, Tam Lang, Quán Thẻ), quy mô chợ loại 3, diện tích xây dựng 1000 m2/chợ.

4. Lĩnh vực giao thông

            - Dự án Xây dựng bến cảng biển trung tâm nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

            - Dự án Đầu tư bến Cà Ná năng lực khoảng 15-25 triệu tấn/năm.

            - Đầu tư nâng cấp cảng cá Cà Ná.

            - Nâng cấp bến cá Sơn Hải

            - Tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng đương ven biển Phú Thọ - Mũi Dinh - Cà Ná.

            - Tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng đương tỉnh lộ 709, Thuận Nam – Ninh Sơn.

            - Dự án đường siêu trọng phục vụ nhà máy điện hạt nhân

            - Dự án đường sắt cao tốc Nha Trang – TP. Hồ Chí Minh.

            - Dự án đường tàu cao tốc Bắc – Nam.

            - Dự án xây dựng bến xe huyện (theo quy hoạch đô thị) - Phước Nam

            - Dự án xây dựng bến xe Cà Ná (theo quy hoạch đô thị - Cà Ná) – Cà Ná

            - Dự án xây dựng bến xe Nhị Hà (theo quy hoạch trung tâm cụm xã) - Nhị Hà.

            - Dự án nâng cấp tuyến quốc lộ 1A - Vụ Bổn

            - Nâng cấp tuyến quốc lộ 1A - Phước Minh - Nhị Hà

            - Nâng cấp tuyến đường Vụ Bổn - Nhị Hà.

            - Nâng cấp tuyến đường Nhị Hà - Trà Nô.

            - Nâng cấp đường đoạn từ đường tỉnh lộ 709 đến Đập Cà Tuôn, xã Phước Hà.

            - Nâng cấp đường đoạn từ đường tỉnh lộ 709 đến Trường THCS Võ Văn Kiệt, xã Phước Ninh

            - Các dự án xây dựng đường giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

5. Lĩnh vực thuỷ lợi

          - Hoàn thành dự án xây dựng hồ Sông Biêu.

          - Dự án xây dựng hồ Núi Một

          - Nối dài kênh mương gộp 59 xã Phước Hà.

- Nâng cấp, sửa chữa Kênh mương Cà Tuôn, xã Phước Hà

- Kiên cố hoá kênh mương hệ thống thuỷ lợi Tân Giang.

- Kiến cố bờ kè chống xâm thực nước biển đoạn từ bờ kè chắn sóng đến đầu cổng làng xã Phước Diêm, Phước Dinh và hệ thống kè đường ven biển

- Kiên cố hoá bờ kè đoạn từ đập tràn đến cảng Cà Ná

6. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp  

          - Dự án chuyện đổi rừng khu vực vùng tưới sông Biêu sang phát triển nông nghiệp

          - Dự án xây dựng trung tâm sản xuất tảo xoắn, diện tích 2 ha – Phước Dinh,

          - Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản xuất giống tôm thẻ sạch bệnh, diện tích 21 ha - Sơn Hải, Phước Dinh.

          - Tiếp tục thực hiện dự án nuôi tôm công nghiệp trên cát - Phước Dinh.

          - Dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi cừu, diện tích 50 ha - Phước Hà và Nhị Hà.

7. Lĩnh vực văn hoá – xã hội

7.1. Y tế

- Dự án xây dựng trung tâm y tế huyện.

          - Dự án xây dừng bệnh viện huyện.

          - Dự án xây dựng Phòng Khám đa khoa khu vực Cà Ná.

- Dự án xây dựng Trung tâm dân số kế hoạch hoá gia đình.

- Dự án xây dựng Trung tâm VSAT thực phẩm.

- Dự án xây dựng Trạm y tế xã Phước Ninh.

- Dự án xây dựng Trạm y tế xã Cà Ná.

7.2. Giáo dục         

- Dự án xây dựng trường trung học phổ thông cụm xã Phước Nam, Phước Ninh, Phước Dinh (Phước Nam).

- Dự án xây dựng Trường trung học phổ thông cụm xã Phước Hà, Nhị Hà (trường trung học phổ thông dân tộc bán trú).

- Dự án xây dựng Trường trung học cơ sở ở xã Cà Ná.

- Dự án xây dựng Trường trung học cơ sở xã Phước Ninh.

- Dự án xây dựng Trường tiểu học Vĩnh Trường

- Dự án xây dựng Trường mầm non ở thôn Lạc Sơn, xã Cà Ná       

- Dự án xây dựng Trường mầm non ở thôn Lạc Tân, xã Phước Diêm

- Dự án xây dựng Trường mầm non Phước Ninh (thanh lập trường).

- Dự án xây dựng Trường mầm giáo Cà Ná. 

- Dự án xây dựng Trường tiểu học Vĩnh Trường (khu tái định cư).

- Dự án xây dựng Trường tiểu học Cà Ná.

- Dự án xây dựng Trường trung học cơ sở xã Phước Ninh.

- Dự án xây dựng Trường mầm non ở thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh.

7.3. Văn hoá - thể thao

- Dự án xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao huyện.

- Dự án xây dựng Thư viện huyện.

- Dự án xây dựng Khu văn hoá thiếu nhi huyện.

- Dự án xây dựng Quy hoạch khu sinh hoạt trại hè Thanh Niên.

- Dự án xây dựng Sân bóng đá và nhà tập đa năng cho (8 xã).

          - Dự án xây dựng nhà văn hoá các xã theo chương trình theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Dự án xây dựng nhà văn hoá các thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Quản trị 
Tin đã đưa
(10/09)
(07/09)
(06/10)
(16/07)
(14/07)
(07/07)
(25/06)
(25/06)
(15/08)
(28/04)