Dự án
Dự án
Công ty TNHH Tân Phú Thuận được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy Chứng nhận đầu tư dự án xây dựng khu thu mua, chế biến thủy sản, cung cấp nhu yếu phẩm, trao đổi hàng hóa cho tàu thuyền ra vào cảng Cà Ná, huyện Thuận Nam. 
15/08/2014 
 

Ngày 12/8/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Giấy Chứng nhận đầu tư số 43121000249 cấp cho Công ty TNHH Tân Phú Thuận (địa chỉ Khu phố 1, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để thực hiện dự án tại xã Cà Ná với các nội dung chính như sau:

- Đầu tư xây dựng các hạng mục: Phần kè, bến và khu kinh doanh thủy sản; sân phơi và đóng sửa tàu thuyền; tường rào và đường giao thông nội bộ; khu nhà máy nước đá sạch; khu vực văn phòng; khu vực hậu cần và nhà nghỉ; khu nhà máy chế biến, khu xử lý nước thải; khu cấp đông;

- Công suất chế biến từ 550 tấn- 1.000 tấn hải sản các lọai/năm;

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 23.190 m2;

- Tổng vốn đầu tư: 60 tỷ đồng;

- Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 8/2014 đến quý III/2017 đưa dự án vào họat động.

Điền Phong