Dự án
Dự án
Công ty TNHH MTV Trúc Sơn Trang được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Trang trại trồng trọt và chăn nuôi. 
25/06/2015 
 Ngày 25/3/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Giấy Chứng nhận đầu tư số 43121000277 cấp cho Công ty TNHH MTV Trúc Sơn Trang (địa chỉ Thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) để thực hiện dự án "Trang trại trồng trọt - chăn nuôi" tại xã Phước Dinh với các nội dung chính như sau:

Tên dự án đầu tư: TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT - CHĂN NUÔI.


Mục tiêu và quy mô của dự án:
        - Mục tiêu dự án: Đầu tư trồng trọt, chăn nuôi những loại cây, con có tính đặc thù ở địa phương mang lại hiệu quả kinh tế cao.
        - Quy mô đầu tư dự án:
        + Quy mô trồng trọt: Xoài 10 ha; mãng cầu:03 ha; dừa Xiêm: 10 ha; các loại cây ngắn ngày khác: 05 ha; trồng cỏ: 05 ha.
        + Quy mô công suất chăn nuôi: Dê: 500 con; cừu: 500 con; Gà vườn: 2.000 con; Bò: 100 con.
        + Quy mô các hạng mục công trình chính dự kiến xây dựng và cải tạo nâng cấp: Khu văn phòng, quản lý; khu nhà ở công nhân, khu nhà bếp ăn; Hệ thống chuồng trại chăn nuôi, Hệ thống cấp điện, cấp nước; sân, đường bộ giao thông, cổng tường rào.

- Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Kinh Thuận.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 346.360 m2.

- Tổng vốn đầu tư: 7.000.000.000 đồng; bằng nguồn vốn tự có của Công ty.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành xây dựng, đưa dự án vào hoạt động trong 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể:

    + Khởi công xây dựng, trồng trọt và sửa chữa các hạng mục như chuồng trại chăn nuôi, khu văn phòng, quản lý, khu nhà bếp ăn, nhà ở công nhân, nhà ăn: Từ Tháng 07/2015 - Tháng 12/2015.

    + Hoàn thiện toàn bộ công trình và đưa dự án đi vào hoạt động: Tháng  04/2016

File Giấy chứng nhận đầu tư tại đây.

Điền Phong 
Tin đã đưa
(10/09)
(07/09)
(06/10)
(16/07)
(14/07)
(07/07)
(25/06)
(15/08)
(28/04)
(10/04)