Công bố thủ tục hành chính
Công bố thủ tục hành chính
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện và UBND cấp xã 
09/08/2018 
 

Ngày 09 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.


Quyết định ban hành kèm theo Danh mục TTHC lĩnh vực giáo dục đào tạo gồm 38 TTHC cấp huyện và 05 TTHC cấp xã.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 và Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 22/6/2017.

Tệp đính kèm:  (QDCT1316).pdf
Duy Tùng 
Tin đã đưa
(18/10)
(21/08)
(07/08)
(12/07)
(28/06)
(31/05)
(23/05)
(14/05)
(08/09)
(09/08)