Công bố thủ tục hành chính
Công bố thủ tục hành chính
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
21/08/2018 
 


Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.


Quyết định ban hành kèm theo Danh mục TTHC lĩnh vực Nội vụ gồm 08 TTHC cấp huyện

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 796/QĐ-UBND 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC trên lĩnh vực khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Tệp đính kèm: (QDCT1380).pdf
Duy Tùng 
Tin đã đưa
(18/10)
(09/08)
(07/08)
(12/07)
(28/06)
(31/05)
(23/05)
(14/05)
(08/09)
(09/08)