Công bố thủ tục hành chính
Công bố thủ tục hành chính
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã 
28/06/2018 
 


Ngày 28 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1068/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận;
Quyết định ban hành kèm theo Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai gồm 31 thủ tục cấp huyện và 01 thủ tục cấp xã.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 27/7/2017.

Tệp đính kèm: (QD1068).pdf
Duy Tùng 
Tin đã đưa
(18/10)
(21/08)
(09/08)
(07/08)
(12/07)
(31/05)
(23/05)
(14/05)
(08/09)
(09/08)