Công bố thủ tục hành chính
Công bố thủ tục hành chính
Công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã 
12/07/2018 
 


Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.


Quyết định ban hành kèm theo Danh mục TTHC lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo gồm 08 TTHC cấp huyện; 10 TTHC cấp xã.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày và thay thế Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện  tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của  UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.

Tệp đính kèm: (QD1187).pdf
Duy Tùng 
Tin đã đưa
(05/04)
(05/04)
(05/04)
(18/10)
(21/08)
(09/08)
(07/08)
(28/06)
(31/05)
(23/05)