Công bố thủ tục hành chính
Công bố thủ tục hành chính
Công bố Danh mục TTHC tiếp nhận, giao trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích 
09/08/2017 
 


Ngày 08 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1561/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục TTHC tiếp nhận, giao trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận.
 Công bố kèm theo Quyết định là danh mục TTHC trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, TCD, xử lý đơn, PCTN được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận.

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

    Tệp đính kèm: QDCT1561.pdf
Duy Tùng 
Tin đã đưa
(05/04)
(05/04)
(05/04)
(18/10)
(21/08)
(09/08)
(07/08)
(12/07)
(28/06)
(31/05)