Công bố thủ tục hành chính
Công bố thủ tục hành chính
Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 
31/05/2018 
 


Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.


Quyết định ban hành kèm theo Danh mục TTHC lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội gồm 31 TTHC cấp huyện

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố TTHC chuẩn hóa trên lĩnh vực Lao động, Người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Tệp đính kèm: (QDCT882).pdf
Duy Tùng 
Tin đã đưa
(18/10)
(21/08)
(09/08)
(07/08)
(12/07)
(28/06)
(23/05)
(14/05)
(08/09)
(09/08)