Công bố thủ tục hành chính
Công bố thủ tục hành chính
Công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng của UBND cấp huyện. 
23/05/2018 
 


Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận;
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC được chuẩn hóa trên lĩnh vựcgiải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND cấp huyện

Tệp đính kèm: (QDCT 834).pdf
Duy Tùng 
Tin đã đưa
(18/10)
(21/08)
(09/08)
(07/08)
(12/07)
(28/06)
(31/05)
(14/05)
(08/09)
(09/08)