Tin khác
Tin khác
Báo cáo số lượng lao động đang làm việc tại các dự án trên địa bàn huyện 
28/07/2020 
 
    Ngày 28/7/2020, UBND huyện Thuận Nam ban hành Công văn số 2283/UBND-VX về việc đề nghị báo cáo số lượng lao động đang làm việc tại các dự án trên địa bàn huyện.

  »» File đính kèm: CV 2283 -BC số lượng lao động làm việc tại các dự án.pdf
Hải Đăng