Kinh tế
Kinh tế
Xã Bắc Phong tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 
22/01/2021 
 

Chiều ngày 19/01/2021, UBND xã Bắc Phong - huyện Thuận Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự và Chủ trì Hội nghị có Ông Phạm Thái Sơn - Chủ tịch UBND xã; đại diện thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các tổ chức Hội đoàn thể, Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã. Về phía NHCSXH huyện có Ông Nguyễn Ngọc Ba-Phó Giám đốc và cán bộ tín dụng được phân công theo dõi địa bàn xã.

           Ông Phạm Thái Sơn - Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Đến ngày 31/12/2020, tại xã Bắc Phong  đang triển khai 08 chương trình tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH), với tổng dư nợ đạt 54,7 tỷ đồng chiếm 100%/tổng dư nợ tín dụng chính sách, với 1.177 hộ khách hàng đang còn dư nợ. Dư nợ tập trung chủ yếu ở một số chương trình tín dụng, như: Cho vay hộ nghèo là 3,4 tỷ đồng; hộ cận nghèo là 12,5 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo là 23,6 tỷ đồng; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là trên 2,2 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường là 5,8 tỷ đồng; Giải quyết việc làm là 6,7 tỷ đồng; nhà ở xã hội theo Nghị định 100 là 333 triệu đồng. Nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân là 8.100/9.170 triệu đồng đạt tỷ lệ 91,7% kế hoạch; nhận tiền gửi thông qua Tổ TK&VV  là 4.590 triệu đồng, tăng 1.374 triệu đồng so với đầu năm, đạt 142% so với kế hoạch giao. Việc đầu tư nguồn vốn TDCSXH tiếp tục phát huy được hiệu quả, chuyển tải nguồn vốn kịp thời và đến đúng đối tượng thụ hưởng, đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tích cực và quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường và xây dựng nông thôn mới của địa phương, nguồn vốn TDCSXH cùng các nguồn lực khác góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm vào khoảng 0,9%/năm.    

     Trong quá trình triển khai hoạt động TDCSXH, UBND xã Bắc Phong quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, nhất là việc đẩy mạnh hoạt đôn đốc thu nợ khó đòi, nợ khoanh và lãi tồn đọng, nên đã có những chuyển biến tích cực nợ quá hạn không phát sinh; hoạt động giao dịch xã ổn định, đi vào nề nếp; chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV được cải thiện, đến cuối năm 100% tổ tốt, đạt 5/6 chỉ tiêu chất lượng tín dụng do Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện giao. Hoạt động TDCSXH tại xã đã nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, sự nhiệt tình của các Tổ TK&VV và các tầng lớp nhân dân tại xã, từ đó chất lượng tín dụng càng cải thiện và ổn định.

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Phạm Thái Sơn - Chủ tịch UBND xã đề nghị các ban, ngành liên quan trong năm 2021 cần bám sát nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các giải pháp sau: Tiếp tục triển khai thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCSXH. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện để các tầng lớp nhân dân hiểu biết đầy đủ về TDCSXH. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đối với tổ TK&VV, tổ chức nhận ủy thác cho vay hoạt động chưa hiệu quả, chất lượng chưa ổn định. Đối với nợ đến hạn trong năm 2021 cần quyết liệt chỉ đạo các thôn, tổ chức Hội phân tích cụ thể từng món vay để có giải pháp xử lý, thu hồi kịp thời, không phải để phát sinh chuyển nợ quá hạn. Tiếp tục quan tâm và nâng cao chất lượng hoạt động Điểm giao dịch xã, đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung hoạt động, tạo mọi điều thuận lợi để phục vụ tốt nhân dân đến giao dịch vào ngày cố định hàng tháng.      Tại Hội nghị, UBND xã khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện TDCSXH tại xã trong năm 2020.
Văn Trứ 
TDOffice - Văn phòng điện tử