Kinh tế
Kinh tế
Tín dụng chính sách tại huyện Thuận Bắc góp phần bảo đảm an sinh xã hội 
12/01/2021 
 

Nhằm góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn NHCSXH huyện Thuận Bắc không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

                                 Tổ công tác thăm mô hình chăn nuôi tiêu biểu tại xã Bắc Sơn

    Đến ngày 31/12/2020 tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH huyện đạt d
ư nợ là 280.263 triệu đồng với 9.313 món vay/6.729 hộ còn dư nợ; tăng 16.286 triệu đồng so với đầu năm 2020; công tác huy động nguồn vốn đạt 100,35% kế hoạch.

     Từ nguồn vốn vay của NHCSXH, phong trào phát triển sản xuất, chăn nuôi của hộ gia đình không ngừng lan rộng, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập khá, vươn lên thoát nghèo tại thôn Xóm Bằng - xã Bắc Sơn như: gia đình chị Lâm Thị Hồng Thanh Vân vay 100 triệu đồng từ chương trình hộ mới thoát nghèo để đầu tư chăn nuôi bò và trồng măng tây, đến nay, từ hiệu quả của nguồn vốn vay gia đình chị vươn lên có thu nhập ổn định, tạo được việc làm cho 2 vợ chồng, có của ăn của để và lo cho 2 người con theo học các trường đại học. Gia đình chị Thị Xa vay vốn hộ nghèo 50 triệu đồng về đầu tư sản xuất và chăn nuôi, đến nay chị có 4 con bò và trên 2 sào trồng nha đam, đến nay tạo được việc làm và thu nhập ổn định, gia đình chị thoát nghèo. Gia đình chị Thị Thúy vay vốn hộ nghèo 40 triệu đồng về đầu tư nuôi 4 con bò và 10 con cừu, đến nay mang lại công việc và thu nhập ổn định cho gia đình. Hoặc có thể nói thêm đến gia đình chị Mang Thị Liên vay hộ cận nghèo là 90 triệu đồng về đầu tư vào sản xuất và chăn nuôi, đến nay gia đình chị có 7 con bò và có 3 sào trồng hành và thì là, đến nay gia đình chị thoát hộ cận nghèo, kinh tế gia đình khá giả thu nhập ổn định. Hàng ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện nói chung và địa bàn xã Bắc Sơn nói riêng đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách vươn lên thoát nghèo, có việc làm, nâng cáo thu nhập, ổn định cuộc sống.

     Ông Tôn Long Dũng - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết, từ khi triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách thông qua NHCSXH huyện đã góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định an ninh chính trị, là công cụ để địa phương thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

    Ông Châu Văn Vé, Giám đốc NHCSXH huyện cho biết: Những năm qua, NHCSXH huyện đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc truyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo; tạo việc làm cho hàng nghìn lao động; nhiều học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, hàng nghìn công trình nước sạch vệ sinh môi trường được cải tạo nâng cấp…Đến nay, tín dụng chính sách đã lan tỏa đến 100% các thôn và mở rộng nhiều đối tượng giúp cho người dân trên địa bàn huyện được dễ dàng tiếp cận vốn vay, từng bước cải thiện và nâng cao cuộc sống. Với trách nhiệm được giao là cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách giúp người nghèo và đối tượng chính sách, trong thời gian tới NHCSXH huyện phấn đấu đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp, góp phần cùng cả hệ thống thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới./.

Văn Trứ 
TDOffice - Văn phòng điện tử