Y tế - Đời sống
Y tế - Đời sống
Thuận Bắc Thực hiện nghiêm công tác phòng dịch COVID-19 
10/05/2021 
 

Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, huyện Thuận Bắc đã quyết liệt triển khai các biện pháp để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 như; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa đài, băng rol, thành lập các tổ cộng đồng vận động người dân đeo khẩu trang nơi công cộng. Nhờ đó, đa số người dân đã ý thức trong công tác tự bảo vệ bản thân bằng cách thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người.

Qua thống kê sơ bộ, huyện Thuận Bắc có 30.862 cử tri, với 48 khu vực bỏ phiếu. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, những ngày qua, trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã thông báo rộng rãi đến người dân biết tới điểm niêm yết để kiểm tra, nắm bắt thông tin phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh  COVID-19 của Bộ y tế khuyến cáo. Theo ghi nhận tại 2 xã (Lợi Hải; Bắc Sơn) huyện Thuận Bắc, người dân tập trung tại các điểm niêm yết danh sách cử tri; danh sách những người ứng đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp, người dân có ý thức thực hiện đeo khẩu trang, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Tại các điểm chợ thuộc các xã (Công Hải, Bắc Phong, Lợi Hải, Bắc Sơn, Phước Kháng, Phước Chiến), các hộ tham gia kinh doanh, cũng như người dân đều có ý thức đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nhất định. Để cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công ngày 23-5 tới. Lãnh đạo huyện Thuận Bắc tiếp tục triển khai, chỉ đạo cho các các xã trong huyện không được chủ quan, lơ là, phải thực hiện giám sát chặt chẽ người dân, du khách mới đến, về tại địa bàn và phải báo cáo, xử lý kịp thời, đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.  

Lê Nguyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử