Giáo dục
Giáo dục
Thuận Bắc: Sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2019 
22/07/2019 
 
  Sáng ngày 17/7, Hội Khuyến học huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

        Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019 công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện Thuận Bắc được quan tâm, chú trọng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác hội đề ra: Công tác vận động quỹ khuyến học, khuyến tài đạt kết quả tốt, 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ cho các em học sinh mua sắm các dụng cụ, đồ dùng học tập hơn 300 triệu đồng. Hội khuyến học đã phát triển thêm 75 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện 2.537 người, sinh hoạt tại 65 chi hội, ban khuyến học cơ sở. Các mô hình học tập được triển khai nhân rộng, đến nay toàn huyện có 18 hộ gia đình đăng ký dòng họ hiếu học. Việc cấp phát học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo, sinh viên giỏi, xuất sắc trong huyện  được thực hiện kịp thời, nhằm động viên, khuyến khích các em phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp.

         Trong 6 tháng cuối năm 2019, hội khuyến học huyện Thuận Bắc tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, phát triển hội viên. Tập trung hướng dẫn, bình xét, công nhận các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập trên địa bàn, tích cực vận động quỹ khuyến học, cấp phát học bổng cho học sinh, sinh viên để khuyến khích các em đến trường và vươn lên trong cuộc sống./.

Lê Nguyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử