Kinh tế
Kinh tế
Tăng trưởng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Thuận Bắc 
23/12/2020 
 

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thuận Bắc đã bám sát chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận, BĐD-HĐQT NHCSXH huyện Thuận Bắc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

         
Chủ tịch UBND xã Phước kháng và CBTD phụ trách địa bàn tổ chức họp giao ban tại điểm giao dịch xã

Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của toàn huyện Thuận Bắc, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện Thuận Bắc. Tính đến 20/12/2020, tổng dư nợ đạt 280.265 triệu đồng với 6.731 hộ vay vốn các chương trình tín dụng chính sách.

Với mục tiêu: “Tăng trưởng đi đôi với an toàn, hiệu quả”, NHCSXH huyện Thuận Bắc đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng. Phối hợp với Hội đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch lưu động xã và hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Đến thời điểm hiện tại, các hộ vay đều trả nợ gốc, lãi đầy đủ và không phát sinh nợ quá hạn trong vòng 02 năm qua. Chú trọng thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về huy động tiển gửi tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch xã. Đến 20/12/2020, tổng số tiền gửi tiết kiệm đạt 44.942 triệu đồng, đạt 97% kế hoạch giao, nguồn vốn huy động góp phần không nhỏ trong việc ổn định nguồn vốn cho vay của NHCSXH.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, NHCSXH huyện Thuận Bắc tiếp tục phối hợp các phòng ban liên quan thuộc huyện, UBND và Hội đoàn thể các các cấp rà soát và hỗ trợ vốn tạo điều kiện để các hộ gia đình mở rộng sản xuất kinh doanh tăng thu nhập, tạo việc làm, ổn định cuộc sống và góp phần vào mục tiêu an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Văn Trứ 
TDOffice - Văn phòng điện tử