Kinh tế
Kinh tế
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Bắc đánh giá hoạt động tín dụng quí I năm 2021 
13/04/2021 
 

Sáng ngày 13-4.  Ngân hàng chính sách - Xã hội huyện Thuận Bắc tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá hoạt động tín dụng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2021.  Đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH  huyện Thuận Bắc đã triển khai thực hiện tốt chương trình chính sách tín dụng ưu đãi, đã giúp 651 hộ gia đình ( hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ). Nhiều hộ gia đình kịp thời khắc phục sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn. Với doanh số cho vay đạt 24.411 triệu đồng; Doanh số thu nợ đạt 20.379 triệu đồng.

Trong quý II năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Bắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể, các tổ chức thành viên đảm bảo sử dụng nguồn vốn cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, dân chủ công khai trong việc bình xét đối tượng vay vốn; tích cực xử lý nợ quá hạn; thường xuyên phối hợp kiểm tra, rà soát tại cơ sở; theo dõi, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng để giúp cho người dân có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Lê Nguyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử