Kinh tế
Kinh tế
NHCSXH huyện thực hiện cho vay theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg tiếp sức giúp hàng trăm hộ nghèo dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng với lãi suất cho vay thấp (3,3%/năm) 
23/12/2020 
 

     Để thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 vào cuộc sống. Phòng giao dịch NHCSXH đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, tập trung tham mưu cho UBND huyện và Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo các Ban ngành có liên quan, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp và UBND các xã tổ chức chỉ đạo Ban quản lý các thôn, tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn rà soát, thông báo cho các đối tượng chính sách nằm trong danh sách phê duyệt của UBND huyện thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách khi có nhu cầu vay vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, chuyển đổi nghề tập trung đăng ký vay vốn tại các tổ tiết kiệm và vay vốn hoặc tại Ban quản lý các thôn. Đối với các hộ có nhu cầu xin vay thì giúp đỡ, hướng dẫn bà con xây dựng phương án SXKD, thực hiện thủ tục vay vốn để gửi NHCSXH huyện cho vay.

             
Cán bộ tổ giao dịch lưu động của NHCSXH tổ chức giải ngân cho khách hàng tại điểm giao dịch xã

     Từ năm 2018 đến ngày 20/12/2020, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức Hội nhận ủy thác các cấp và UBND các xã khi triển khai thực hiện cho vay nguồn vốn theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, trên địa bàn huyện Thuận Bắc cho vay 458 hộ với số tiền cho vay là 20.023 triệu đồng, riêng trong năm 2020 NHCSXH huyện phối hợp cho vay là 243 hộ với số tiền là 10.670 triệu đồng. Nguồn vốn cho vay theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg trên địa bàn huyện chiếm 1/3 nguồn vốn đã triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Từ nguồn vốn cho vay lãi suất thấp các đối tượng thụ hưởng chính sách đã mạnh dạn vay vốn về đầu tư vào sản xuất chăn nuôi; từ nguồn vốn đến nay nhiều hộ nghèo dân tộc thiểu số miền núi có việc làm, kinh tế gia đình ổn định, thoát nghèo cùng địa phương xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Văn Trứ 
TDOffice - Văn phòng điện tử