Kinh tế
Kinh tế
NHCSXH HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ỦY THÁC NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 
12/01/2021 
 

Ngày 11/01/2021, tại Hội trường NHCSXH huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ủy thác năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021; thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo, cán bộ nhân viên NHCSXH huyện và lãnh đạo các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên; đại diện lãnh đạo NHCSXH huyện, Đ/c Châu Văn Vé – Giám đốc NHCSXH huyện chủ trì Hội nghị.


                                          Ông Châu Văn Vé - Giám đốc NHCSXH huyện phát biểu chỉ đạo


     Trong năm 2020
là một năm có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thời tiết diễn biến bất thường vào những tháng cuối năm mưa bão liên tiếp xảy ra trên diện rộng, giá cả thị trường xuống thấp gây thiệt hại lớn cho sản xuất và nuôi, dẫn đến nguồn thu nhập bị giảm sút nên khó khăn trong việc trả nợ theo phân kỳ, nợ đến hạn; ảnh hưởng trực tiếp nặng nề đến đời sống kinh tế của người dân trên địa bàn toàn huyện. Để tiếp tục tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, NHCSXH huyện Thuận Bắc được NHCSXH tỉnh Ninh Thuận điều chỉnh và giao chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng vốn cho vay các chương trình 24.815 triệu đồng và giao chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn huy động 6.500 triệu đồng so với thực hiện năm 2019.

     Năm 2020, NHCSXH huyện đã tích cực phối hợp tốt với các cấp Hội nhận ủy thác trên địa bàn để triển khai thực hiện nguồn vốn được giao, cụ thể: doanh số cho vay đạt 82.907 triệu đồng/1.772 lượt hộ vay; doanh số thu nợ đạt 66.614 triệu đồng. 16 chương trình tín dụng chính sách xã hội có dư nợ đến 31/12/2020 là 280.263 triệu đồng với 9.313 món vay/6.729 hộ còn dư nợ; tăng 16.286 triệu đồng so với đầu năm 2020; trong đó nguồn vốn ủy thác thực hiện đến ngày 31/12/2020 là 280.018 triệu đồng/6.726 hộ vay, tăng dư nợ so với thực hiện năm 2020 là: 16.091 triệu đồng. nợ khoanh là 828 triệu đồng, chiếm 0,3%; toàn huyện có 6/6 xã không có NQH; 6/6 chỉ tiêu được BĐD-HĐQT giao đều thực hiện hoàn thành tốt; công tác huy động nguồn vốn đạt 100,35% kế hoạch. Trong đó: Huy động của tổ chức và cá nhân đạt 92,39%; tiền gửi qua Tổ TK&VV đạt 117,43% kế hoạch, s hộ tham gia gửi tiền thông qua Tổ đạt từ 98% số hộ vay vốn trở lên. Dư nợ đã ủy thác qua Hội Đoàn thể cấp huyện chiếm tỷ lệ 99,1% trên tổng dư nợ. Trong đó: dư nợ Hội Nông dân chiếm tỷ lệ 25,9%; dư nợ Hội Liên hiệp Phụ nữ, chiếm tỷ lệ 42,5%; dư nợ Hội Cựu Chiến binh, chiếm tỷ lệ 13,9%; dư nợ Đoàn Thanh Niên, chiếm tỷ lệ 17,7% tổng dư nợ ủy thác.

     Trong năm 2020 tổ chức Hội, Đoàn thể nhận ủy thác cùng với NHCSXH đã duy trì họp giao ban định kỳ đánh giá tình hình hoạt động nhận ủy thác cấp huyện, đồng thời đề ra phương hướng phối kết hợp trong công tác ủy thác theo quy định. Việc thông tin báo cáo giữa Ngân hàng và các Hội cơ sở đã được duy trì thường xuyên, thông qua các cuộc họp tại điểm giao dịch xã hàng tháng. Hội Đoàn thể nhận ủy thác các cấp đã xây dựng chương trình tự kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay theo quy định. Kết quả Hội, Đoàn thể huyện kiểm tra được 27 lượt Hội cơ sở, 99 lượt tổ TK&VV, 312 lượt khách hàng với dư nợ kiểm tra là 13.067 triệu đồng.

     Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, NHCSXH huyện và các cấp Hội nhận ủy thác trên địa bàn cùng thống nhất, bám sát tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2021-2025, báo cáo, tham mưu triển khai thực hiện đạt hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tích cực ham mưu cấp ủy, chính quyền, BĐD-HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các văn bản của cấp trên hướng dẫn chỉ đạo.

     Tong năm 2020, NHCSXH huyện và Hội đoàn thể nhận ủy thác cùng thống nhất trình Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh khen thưởng cho 18 tập thể và cá nhân, trình đề nghị Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện biểu dương khen thưởng thưởng cho 23 tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động TDCSXH trong năm 2020./.

 

Văn Trứ 
TDOffice - Văn phòng điện tử