Giáo dục
Giáo dục
HUYỆN THUẬN BẮC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN. 
09/12/2019 
 

         Chiều ngày 10/12/2019, Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bàn huyện Thuận Bắc họp thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo cấp huyện chủ trì cuộc họp.

Qua nghe báo cáo của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo về các nội dung của cuộc họp và tiến trình thực hiện các lộ trình theo yêu cầu đã đề ra, cuộc họp đã trao đổi cho ý kiến các nội dung là dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địan bàn huyện Thuận Bắc; dự thảo quyết định ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông huyện Thuận Bắc và dự thảo Thông báo phân  công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo.


                         hình ảnh tai cuộc  họp Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa huyện

Trên cơ sở các văn bản đã dự thảo và ý kiến tham gia của các thành viên. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến của các thành viên BCĐ để hoàn chỉnh và trình Trưởng Ban chỉ đạo ký ban hành các văn bản theo đúng quy trình và đúng thẩm quyền.

Huỳnh Ngọc Ngân 
Tin đã đưa

TDOffice - Văn phòng điện tử