Triển khai Quyết định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Thuận Bắc(10/05/2021)

Chiều ngày 5-5, Huyện ủy Thuận Bắc đã tổ chức triển khai Quyết định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Thuận Bắc.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ PHƯỚC CHIẾN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021-2026(04/05/2021)

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU, ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Huyện ủy Thuận Bắc về lãnh đạo Đại hội đại biểu (ĐHĐB) hội Phụ nữ xã tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 45/KH-BTV, ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Thuận Bắc về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ xã tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 4 xã Lợi Hải, Bắc Phong, Phước Chiến, Công Hải(29/04/2021)

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn huyện. Từ ngày 27-29/4/2021. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thuận Bắc  đã tổ chức đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 4 xã (Lợi Hải; Bắc Phong; Phước Chiến; Công Hải). Đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang, Phó Chủ Tịch UBND huyện làm trưởng đoàn.

Tập huấn kỹ thuật “Nuôi heo đen trên đệm lót sinh học và một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn Châu Phi” cho hội viên nông dân tại xã Bắc Sơn(29/04/2021)

Sáng ngày 28/4/2021 Hội Nông dân huyện Thuận Bắc phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật “Nuôi heo đen trên đệm lót sinh học và một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn Châu Phi” cho hội viên nông dân tại xã Bắc Sơn.

Tọa đàm Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021)(29/04/2021)

Sáng ngày 29-4, Ban thường vụ Huyện Đoàn phối hợp Hội Cựu Chiến binh, Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Thuận Bắc tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021).

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHPN XÃ LỢI HẢI LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2021-2026(26/04/2021)

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU, ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Huyện ủy Thuận Bắc về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ xã tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch số 45/KH-BTV, ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Thuận Bắc về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ xã tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

BAN CHQS HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM THỨ NHẤT CỤM 2 NĂM 2021(23/04/2021)

Sáng ngày 22/4/2021, Ban CHQS huyện tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm 2 năm 2021, gồm 03 xã: Lợi Hải, Bắc Sơn, Phước Kháng.

Thuận Bắc: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trong năm 2021(19/04/2021)

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn, trong năm 2020, huyện Thuận Bắc bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện sát tình hình thực tế và đã có nhiều chuyển biến đáng kể.


TDOffice - Văn phòng điện tử