Y tế - Đời sống
Y tế - Đời sống
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐEO KHẨU TRANG TẠI NƠI CÔNG CỘNG 
02/03/2021 
 

  Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã và nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện thông điệp 5k và thực hiện sự chỉ đạo của Trưởng công an huyện Thuận Bắc.

Sáng ngày 22 và 23 tháng 02 năm 2021. Công an xã Bắc Phong phối kết hợp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã và Ban giám sát các thôn tuyên truyền vận động người dân thực hiện thông điệp 5k, chú trọng nhất là việc đeo khẩu trang nợi công cộng tại 03 điểm chợ thuộc 03 thôn trên địa bàn xã Bắc Phong.

Sau buổi tuyên truyền bà con tiểu thương tại các chợ và người dân hưởng ứng tích cực việc đeo khẩu trang

Một số hình ảnh tuyên truyền


Thu Hằng 
TDOffice - Văn phòng điện tử