Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CƯ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN THUẬN BẮC NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI XÃ BẮC SƠN, HUYỆN THUẬN BẮC  (14/05/2021)

Sáng ngày 14/5, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và UBMTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 3 và ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Thuận Bắc nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.

ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN XÃ PHƯỚC CHIẾN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ HĐND CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI ĐỊA BÀN CÁC THÔN  (14/05/2021)

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-MTTQ-BTT, ngày 05/5/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Chiến về việc tổ chức hội tiếp xúc cử tri để những người ứng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền vận động bầu cử.

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CƯ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN THUẬN BẮC NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI XÃ LỢI HẢI  (13/05/2021)

Sáng ngày 12/5, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và UBMTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 3 và đại biểu HĐND huyện Thuận Bắc, đơn vị bầu cử số 3, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CIVID-19 TRONG QUÁ TRÌNH BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026  (13/05/2021)

Sáng ngày 12/5/2021, Ủy ban bầu cử huyện Thuận Bắc tổ chức cuộc họp để triển khai nhiệm vụ công tác y tế và phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử huyện chủ trì cuộc họp.

HUYỆN THUẬN BẮC HOÀN THÀNH VIỆC BÀN GIAO PHIẾU BẦU CỬ VỀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG HUYỆN  (13/05/2021)

Theo báo cáo của Phòng Nội vụ huyện Thuận Bắc - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử huyện. Sau khi tiếp nhận phiếu bầu cử từ tỉnh về, đến 17 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2021 huyện Thuận Bắc đã hoàn thành việc bàn giao phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 về cho các xã. Trong đó, xã Bắc Phong 16.454 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; xã Bắc Sơn: 18.807 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; xã Lợi Hải: 28.108 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; xã Công Hải: 16.951 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; xã Phước Chiến: 10.228 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; xã Phước Kháng: 5.613 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.

THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ  (12/05/2021)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương để lựa chọn, bầu được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thuận Bắc hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  (28/04/2021)

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Thuận Bắc được triển khai đảm bảo tiến độ, kế hoạch, đúng thời gian so với quy định. Hiện nay, các xã trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã hoàn thành việc niêm yết công khai danh sách cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoạt động thể dục, thể thao chào mừng giải phóng Ninh Thuận và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp  (28/04/2021)

Nhằm kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2021); giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) gắn với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thuận Bắc: Tập trung lập và niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử của công dân  (23/04/2021)

Thực hiện quy trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, từ nhiều ngày qua huyện Thuận Bắc đang tích cực triển khai chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó việc lập và niêm yết danh sách cử tri đang được tiến hành khẩn trương nhằm bảo đảm quyền bầu cử cho cử tri.

Tập huấn cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV  (20/04/2021)

Sáng ngày 19/4/2021, UBND huyện Thuận Bắc đã tổ chức tập huấn (trực tuyến) cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

XÃ BẮC PHONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ BA  (20/04/2021)

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-ĐCTUBTW MTTQVN ngày 15/01/2021 giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

XÃ LỢI HẢI TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026  (15/04/2021)

Chiều ngày 14/04/2021, tại sân bóng đá Châu Phượng, UBND xã Lợi Hải tổ chức khai mạc giải bóng đá chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kỷ niệm 46 năm ngày ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2021) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021).

CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG GIỚI THIỆU ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THUẬN BẮC  (15/04/2021)

Thực hiện hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian qua, huyện Thuận Bắc đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

HUYỆN THUẬN BẮC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT CHUẨN BỊ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026  (15/04/2021)

Nhằm bảo đảm cho công tác chuẩn bị và triển khai các công việc liên quan đến cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của Luật bầu cử. Ban Thường vụ huyện ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, công tác giám sát được chia làm 4 đợt (bắt đầu từ ngày 5/02/2021 đến ngày 30/5/2021). Các Tổ phụ trách địa bàn bầu cử đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Qua kết quả giám sát sơ bộ đợt 1 và đợt 2 cho thấy các địa phương, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của huyện; việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo nội dung, quy trình và đảm bảo thời gian theo đúng quy định.

BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ HUYỆN THUẬN BẮC HỌP KIỂM TRA TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026  (14/04/2021)

Sáng ngày 14/4/2021, tại Hội trường huyện ủy Thuận Bắc, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/c Vũ Ngọc Đương - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo - Chủ trì cuộc họp, tham dự còn có các đồng chí là thành viên của Ban chỉ đạo bầu cử huyện.

TDOffice - Văn phòng điện tử