Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ 
09/06/2020 
 
Ngày 08/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 361/QĐ-TTCP và Quyết định số 362/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.
Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:
2-2020-ttcp-361-1.PDF
2-2020-ttcp-362-1.PDF
 
TIN MỚI NHẤT
264-cv góp ý  (05/05)
258-CV góp ý  (04/05)
260-cv góp ý  (04/05)
255-cv góp ý  (04/05)