Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Công văn 250/SYT-T.Tra triển khai kế hoạch số 5238/KH-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
22/01/2020 
 

Mời xem nội dung tại đây: CV 250 thanh tra.pdf

 
Liên kết website