Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 2929/SYT-KHNVTC V/v đính chính thuốc trúng thầu thuộc gói thầu số 1 năm 2020 
06/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 2929 dinh chinh thau.pdf
 
Tin đã đưa
(16/09)
(16/09)
(16/09)
(13/09)
(03/09)
(02/09)
(02/09)
(01/09)
(31/08)
(31/08)

Liên kết website